Sloopwerk,Asbestsanering
Wageningen
2016

Biotechnion Wageningen

Opdrachtgever:
Wageningen Universiteit.

Opdracht:
Totaalsloop incl. asbestverwijdering.

Wanneer:
Augustus 2016 tot medio 2017.

Neem contact opVoor vragen en offertes

Nude 1
3911 VK Rhenen
Nederland
T +31 - 317 612 423
E info@ge-vandam.nl